ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับพรปีใหม่ ปี 2566 จากท่านอธิการบดี รศ. ดร.วีระพล  ทองมา และท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

ภาพข่าว

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2566 14:05:46     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 361

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง)เป็นประธานในโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งรูปแบบ onsite และ online จำนวน 118 คนภาพกิจกรรมFacebookท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโออบรมและดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่MJU Knowledge Online
21 กุมภาพันธ์ 2566     |      159
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
ขอเชิญบุคลากรประเภทวิชาการ หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล              กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา :     วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สถานที่ :  ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯลงทะเบียนได้ที่ : https://maejo.link?L=752c ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน : https://maejo.link?L=YHjJเอกสารบรรยาย : ไฟล์ pptxไฟล์ pdfเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom : คลิกเข้าร่วม Zoom Online
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      576
โครงการอบรม เรื่อง "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารทางวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รองอธิการบดี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ เป็นประธานในโครงการอบรม เรื่อง "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารทางวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"จัดโดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยากร โดย ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งรูปแบบ onsite และ online จำนวน 94 คนภาพกิจกรรมสามารถรับชมคลิปวิดีโออบรมได้ที่HRD MJU
21 กุมภาพันธ์ 2566     |      150