ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
มกราคม 2567
25
มกราคม 2567
26
9:30 - 12:00
ประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI2MjQ2Nw==
มกราคม 2567
27
มกราคม 2567
28
มกราคม 2567
29
มกราคม 2567
27