ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department

ที่อยู่ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารอิงคศรีกสิการ ชั้น 1

โทรศัพท์ 0-5387-3144 ถึง 3146

โทรภายใน 3144 - 3146