ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development Department
กุมภาพันธ์ 2567
06
กุมภาพันธ์ 2567
07
กุมภาพันธ์ 2567
08
กุมภาพันธ์ 2567
09
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
รายละเอียด : https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=MTI2Mjg0NQ==
กุมภาพันธ์ 2567
10
กุมภาพันธ์ 2567
08