ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD

ขอเชิญบุคลากรประเภทวิชาการ หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
             กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา :     วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ :  ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ลงทะเบียนได้ที่ : https://maejo.link?L=752c
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน : https://maejo.link?L=YHjJ

เอกสารบรรยาย : ไฟล์ pptx       ไฟล์ pdf

เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom : คลิกเข้าร่วม Zoom Online

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2566 13:27:03     ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 146

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
ขอเชิญบุคลากรประเภทวิชาการ หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล              กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา :     วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สถานที่ :  ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯลงทะเบียนได้ที่ : https://maejo.link?L=752c ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน : https://maejo.link?L=YHjJเอกสารบรรยาย : ไฟล์ pptxไฟล์ pdfเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom : คลิกเข้าร่วม Zoom Online
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      147
โครงการอบรม เรื่อง "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารทางวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รองอธิการบดี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ เป็นประธานในโครงการอบรม เรื่อง "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารทางวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"จัดโดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยากร โดย ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งรูปแบบ onsite และ online จำนวน 94 คนภาพกิจกรรมสามารถรับชมคลิปวิดีโออบรมได้ที่HRD MJU
24 มกราคม 2566     |      69
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
ขอเชิญบุคลากรประเภทวิชาการ หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นครตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่ : https://maejo.link/?L=L5LL ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2565
24 มกราคม 2566     |      109